Een patientendossier volgens huidtherapeutisch methodisch handelen, elektronisch declareren bij zorgverzekeraars, een levendige vakdiscussie met meer dan 1000 huidtherapeuten en makkelijk te gebruiken.

Praktijksoftware voor huidtherapeuten
skinadmin software gebruiker

Skinadmin is de software waar huidtherapeuten mee werken.

Omdat wij de branche huidtherapie kennen als geen ander hebben wij software ontwikkeld die aansluit bij het dagelijkse werk van een huidtherapeut. Volgens het huidtherapeutisch methodisch handelen worden in Skinadmin dossiers aangemaakt en bijgewerkt. Het elektronisch declareren is overzichtelijk en de administratie die hierop aansluit is eenvoudig te gebruiken. Omdat skinadmin gemaakt is voor het internet, gebruiken “onze” huidtherapeuten skinadmin vanuit hun praktijklocatie(s), huis en/of zelfs vanuit de vakantiebestemming.


Doordat huidtherapie aan verandering onderhevig is, is skinadmin ook voortdurend in ontwikkeling. Wij streven er altijd naar de veranderingen voor te blijven. Zo hebben we nu een mogelijk gemaakt om te registreren hoe patiënten bij een praktijk komen. Is dat via de verwijzer, via een andere patiënt, advertentie of een mailing? Dat wordt allemaal inzichtelijk weergegeven in rapportages. Zo weet je precies hoe je effectief je marketing moet doen.

skinadmin icon
icon kwaliteit

Kwaliteit

Er wordt steeds meer aandacht aan kwaliteit besteed. Dat vinden wij belangrijk. Skinadmin is voorzien van een intelligente koppeling met Qualizorg zodat de patiënteninformatie automatisch op het juiste moment bij Qualizorg terecht komt. Hierdoor kan patiëntervaringsonderzoek uitgevoerd worden en de resultaten hiervan, volgens vooraf vastgelegde procedure, beschikbaar gesteld worden aan zorgverzekeraars. Binnen Skinadmin geef je met behulp van een vinkje zelf aan of de gegevens automatisch overgezet mogen worden naar Qualizorg. Zo heb je dit helemaal zelf in de hand.

Bereikbaarheid

Je bent aan het behandelen of je hebt een dagje vrij. Of je werkt part-time. Hoe zorg je dan dat je praktijk bereikbaar is? Wij hebben daar 2 oplossingen voor:

Op je site komt een button "maak een afspraak". Via een koppeling met je Skinadmin krijgt de patiënt 3 opties om een afspraak te maken. Die opties passen binnen de openingstijden en sluiten aan bij andere afspraken. De patient kan dit afspraaksysteem gebruiken via een pc, tablet of mobiel en ziet het logo van je eigen praktijk.

We nemen de telefoon, die je doorgeschakeld hebt, op met vermelding van je praktijknaam. Volgens een vooraf afgesproken script zetten wij afspraken in je agenda. Wij hebben kennis van huidtherapie en kunnen dus doorvragen als dat nodig is. Krijgen wij een verwijzer aan de lijn, dan maken we een terugbel bericht voor je.

icon vbereikbaarheid
icon vraagbaak

Vakdiscussie

Vragen over wondbehandeling, over folliculitis i.c.m. laseren, over de kwaliteit van ipl en laserapparatuur of over de BTW. Allemaal onderwerpen die in de vakdiscussie binnen skinadmin besproken worden. Zo helpen meer dan 1000 huidtherapeuten elkaar verder. Omdat de sommige vragen regelmatig terug komen hebben wij de meest besproken vragen uitgezocht en in verschillende artikelen uitgewerkt. Deze artikelen zijn eveneens binnen Skinadmin beschikbaar en terug te lezen. Huidtherapeuten die Skinadmin gebruiken zijn sneller en makkelijker geïnformeerd over hun vakgebied en worden beter op de hoogte gehouden door wederzijds contact met andere huidtherapeuten. Dit is een belangrijk voordeel. Veel (startende) huidtherapeuten maken dan ook gretig gebruik van de vakdiscussie.

Waarneming

Waar huidtherapeuten zich veelal zorgen over maken? Over de continuïteit van de praktijk die na jaren hard werken lekker draait. Wat doe je dan met afwezigheid tijdens vakanties, ziekte of zwangerschap?

Wij hebben daar een oplossing voor. Binnen het team van Skinadmin is een ervaren huidtherapeut speciaal hiervoor werkzaam. Zij neemt de behandelingen bij praktijken waar, zorgt ervoor dat dossiers bijgewerkt worden en dat nieuwe afspraken worden ingepland. De bereikbaarheid van de praktijk kan zelfs verbeterd worden doordat de telefoon doorgeschakeld kan worden naar het Skinadmin team. Indien zij geautoriseerd zijn om Skinadmin van de betreffende praktijk te gebruiken, worden zo ook bij afwezigheid nieuwe afspraken ingepland.

zwangerschap
icon kousen

Therapeutisch elastische kousen bestellen

Zorgverzekeraars zijn er niet op uit om met individuele praktijken voor het aanmeten en leveren van therapeutisch elastische kousen, contracten af te sluiten. Dit is voor hen niet efficiënt. Er zijn nog wel praktijken die zelf contracten hebben om kousen aan te meten, maar aan deze contracten hangen veel regeltjes en de inkoop van therapeutische elastische kousen is een dure investering. DermaZorg biedt de oplossing om via hun internetprogramma kousen te bestellen. Aan de hand van het hulpmiddelenprotocol vul je de gegevens van de patiënt in. Vervolgens geef je de maten aan en kies je een voorkeursleverancier, bv Medi of Jobs. In het assortiment van die leverancier wordt dan een therapeutische kous geselecteerd. Of het nu confectie of maatwerk betreft, rondbrei of vlakbrei. Via Dermazorg kun je in principe elk mogelijke kous bestellen. De aanmeetvergoeding – die DermaZorg geeft – is aantrekkelijk en je hoeft geen zorg te dragen voor de financiële afwikkeling met de zorgverzekering want dit doen zij voor jou. Hoewel DermaZorg een koppeling met Skinadmin kent is het ook mogelijk om in combinatie met Skinadmin via andere partijen therapeutisch elasctische kousen te bestellen.

Electronisch declareren

Alle behandelingen kunnen in principe electronisch gedeclareerd worden. Maar meestal betreft het electronisch declareren oedeemtherapie, littekentherapie en in sommige gevallen ook acnetherapie, camouflagetherapie en ontharingsbehandelingen.

Via het programma van Skinadmin is dit een fluitje van een cent en gaat declareren vloeiend en snel.

Er bestaat zelfs de mogelijkheid om hulpmiddelen als borstprotheses rechtstreeks bij de zorgverzekeraar elektronisch te declareren. Dit is praktisch en wel zo makkelijk omdat het immers om behoorlijke bedragen gaat.

settings icon
startersgids icon

Startersgids

Veel startende huidtherapeuten kiezen voor Skinadmin. Dat heeft ons ertoe gebracht om een “gids voor de ondernemende huidtherapeut” te maken. Deze kan bij ons aangevraagd worden. In deze gids staan de antwoorden op vragen waar startende huidtherapeuten mee te maken krijgen. Op een praktische manier wordt uitgelegd wat je zoal moet regelen als je een praktijk start. Hoe kom je aan een AGB-code? en wat houdt dat in? Moet je je inschrijven bij de Kamer van Koophandel? en welke rol speelt Vecozo bij het elektronisch declareren? Allemaal vragen die beantwoord worden in de Startersgids! Wilt u de gids ontvangen, bel of mail ons dan..

Degene die de startersgids reeds in hun bezit hebben kunnen hier de begroting, die in de startersgids staat, downloaden om zelf te bewerken.

Kennis en kunde

We zijn getrouwd met huidtherapie. Dat merk je aan alles. We weten waar we het over hebben en we waar huidtherapeuten zich mee bezig houden. We zien kansen en houden ons voortdurend bezig met de ontwikkelingen binnen de huidtherapie. Niet in de laatste plaats omdat we ook gastcolleges en workshops geven aan de opleidingen huidtherapie in Utrecht en Den Haag. Ook worden we gevraagd om mee te denken over de huidtherapeut van de toekomst!

kennis icon
training en service icon

Online training en service

Alle trainingen voor een optimaal gebruik van Skinadmin zijn gratis. Als een huidtherapeut vindt dat er extra training nodig is dan geven we die. En als wij vinden dat er extra training gewenst is, dan gaan we daar ook mee aan de slag. De trainingen geven wij op afstand via het internet. Wij kunnen dan meekijken op het beeldscherm en via de telefoon of Skype instructies en aanwijzingen geven. Dit doen we al een aantal jaar zo naar volle tevredenheid van ons en “onze” huidtherapeuten.

Op dezelfde manier verlenen wij ook service. Immers, vaak is het moeilijk om aan te geven waar een probleem zit of wat er precies bedoeld wordt. Als we meekijken op de computer dan is de oplossing meestal snel gevonden en kunnen wij “onze” huidtherapeuten weer op weg helpen.

Door de interactie en persoonlijk contact met de huidtherapeuten wordt onze service als heel prettig en doeltreffend ervaren.

Starters regeling

Als je als huidtherapeut besloten hebt met Skinadmin te gaan werken, willen we je het eerste jaar tegemoet komen. Omdat we weten dat het starten van een eigen praktijk veel kosten met zich mee brengt en in het eerste jaar nog minder omzet behaald wordt hebben we voor starters een speciale regeling. Bij deze starters regeling worden speciale tarieven gehanteerd om zo de kosten in verhouding te houden met het aantal gegeven behandelingen. Dus weinig werk is weinig betalen.

startersregeling icon
Vraag direct een vrijblijvende demo aan, of bel nu: 088 990 44 55