Als je praktijk software gebruikt, die niet specifiek voor huidtherapie gemaakt is, dan begin je dat na verloop van tijd te merken. Of  misschien ben je als praktijk ooit gestart met software, die op de computer geïnstalleerd moest worden en is de praktijk gaandeweg gegroeid. In beide gevallen merk je langzaam maar zeker dat je “tekort” komt. Zeker als je Skinadmin gezien hebt. Dan wordt het tijd om over te stappen.  Maar hoe doe je dat?

Als je praktijk software gebruikt, die niet specifiek voor huidtherapie gemaakt is, dan begin je dat na verloop van tijd te merken. Of  misschien ben je als praktijk ooit gestart met software, die op de computer geïnstalleerd moest worden en is de praktijk gaandeweg gegroeid. In beide gevallen merk je langzaam maar zeker dat je “tekort” komt. Zeker als je Skinadmin gezien hebt. Dan wordt het tijd om over te stappen.  Maar hoe doe je dat?

Als je praktijk software gebruikt, die niet specifiek voor huidtherapie gemaakt is, dan begin je dat na verloop van tijd te merken. Of  misschien ben je als praktijk ooit gestart met software, die op de computer geïnstalleerd moest worden en is de praktijk gaandeweg gegroeid. In beide gevallen merk je langzaam maar zeker dat je “tekort” komt. Zeker als je Skinadmin gezien hebt. Dan wordt het tijd om over te stappen.  Maar hoe doe je dat?

Voor het overstappen hanteren wij de volgende aanpak​

We voeren het overstapplan met u uit!

Voor het overstappen hanteren wij de volgende aanpak​

1. Overzetten gegevens

Wanneer wij weten met welke software u nu werkt dan weten wij al hoe het overzetten van gegevens het beste kan plaats vinden. Vaak kunnen wij naast de patiëntgegevens ook de dossiers geautomatiseerd overzetten. Dit hangt wel erg af van de medewerking die verleend wordt door de huidige software leverancier, maar deze is verplicht om de data op een bewerkbaar formaat aan te leveren!

2. Inventarisatie

Wij bespreken hoe uw organisatie eruit ziet. Welke vestigingen en medewerkers zijn er? Wat mogen de medewerkers in het programma? In hoeverre heeft een receptioniste toegang tot de dossiers? Welke prijzen worden gehanteerd voor de producten die verkocht worden en wat zijn de prijzen voor de behandelingen. Welke koppelingen moeten ingesteld worden? etc.

3. Inrichten programma

Wij zetten een leeg programma klaar met hierin uw gegevens en lopen met u het programma door. We testen het aanmaken van nieuwe patiënten, prijzen, declaraties, voorraad etc.

4. Simulatie

We zetten de patiëntgegevens over en starten met de eerste simulatie met een of twee van uw medewerkers. Tijdens deze simulatie wordt duidelijk of er eventueel nog data mist en waar in het begin rekening mee moet worden gehouden. Tevens stellen we vast hoe de werkwijze efficiënter plaats kan vinden.

5. Maken overstapplan

Nu alles in beeld is wordt door ons op basis van overleg met u een overstapplan gemaakt. Hierin wordt o.a. opgenomen:
wanneer de overstap plaatsvindt,
wie wanneer getraind wordt,
hoe de nieuwe werkwijze zal zijn na invoering,
wanneer Skinadmin van de meest recente patiënten en patiëntdossiers wordt voorzien en hoe deze opgevraagd worden, en welke criteria er zijn voor een GO/NO Go besluit op het moment van de overstap.

We voeren het overstapplan met u uit!